Pusty

Razem: 0,00 zł

Biały Atrament
ul. Aluzyjna 21F/810
03-148 Warszawa
NIP: 566-20-13-926

Dziennik I-6 (zajęć pozalekcyjnych)

6,99 zł
SKU:
DZ_I-6
Kategoria produktu: 

Informacje o produkcie

36 stron, format A4
zakładka boczna dla 50 uczniów
okładka kartonowa

Dziennik:
- dla grup (oddziałów-zespołów),
- kursów ogólnokształcących dla dorosłych oraz placówek oświatowo-wychowawczych dla dorosłych,
- zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
- zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego,
- zajęć kursu zawodowego, zajęć praktycznych uczniów i młodocianych dla szkolenia grupowego organizowanego poza terenem szkoły