Pusty

Razem: 0,00 zł

Biały Atrament
ul. Aluzyjna 21F/810
03-148 Warszawa
NIP: 566-20-13-926

Dane osobowe

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) sklep będzie wykorzystywał powierzone mu dane wyłącznie w celu realizacji zamówień Klientów. Dane te nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Klient powierzając swoje dane zastrzega sobie jednocześnie prawo do wglądu do tych danych, jak również do ich uzupełniania, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są one niekompletne lub nieaktualne. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu.